Yhteisömiitti-6.11.2012

5Wiki
Versioiden väliset erot
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(ZQrCvOgcKSe)
(ogXSxtmNrMFZav)
Rivi 1: Rivi 1:
Review by B. Quinn for Rating: This new laptop is aimnazg. Had it for about a month now and have no complaints.  The hdmi connection is essential.  No more cable for me baby, all my entertainment comes from this laptop straight to my HD TV in hi-def. 500gb of storage is more than enough to store all my digital files.  The speed of the computer is great, the i3 processor is very fast and gets the job done. for the $650 I paid for this, don't think I could of gotten a better deal out there.
+
Aikaisemman anonyymin kajiojttiran pointti on silte4 osin osuva, ette4 kriminalisointiteoreettisen keskustelun kannalta ei ole kovinkaan olennaista se, menette4e4kf6 alkupere4inen haltija omaisuusere4nse4 kopioinnissa varastamisen tavoin vai ei.Te4rkeinte4 tekije4noikeusrikosta ja -rikkomusta koskevassa keskustelussa olisi keskittye4 tarkastelemaan site4, voivatko kriminalisointiteoreettiset kriminalisoinnin edellytykset te4yttye4 mainittujen lainkohtien osalta. Riippumatta siite4, mite4 oikeushyvie4 tekojen rangaistavuudella onkaan haluttu suojata, kylme4 tosiseikka on se, ettei tiedostojenjakamisen torjuminen kriminalisoimalla ole yksinkertaisesti tehokasta, ainakaan rikkomatta muita kriminalisoinnin edellytyksie4, esim. haittojen ja hyf6tyjen punninnan periaatetta tai esimerkiksi ultima ratio -periaatetta. Lise4ksi ongelmallisena on pidette4ve4 site4, ette4 tekije4noikeusrikkomus tekorikoksena perustuu puhtaasti presumoituun vahingonvaaraan, mutta asiasta tehdyisse4 tutkimuksissa ei yksimielisyyteen ole pe4e4sty edes tiedostojenjakamisen myyntituloihin kohdistuvan vaikutuksen suunnasta.Eli lyhyesti ilmaistuna, keskustelussa pite4isi keskustella nimenomaan siite4, ette4 kun tosiaan kopiointi ei ole varastamista, vaan tekije4noikeusrikos- ja rikkomus on erotettu omiksi rikosnimikkeikseen, onko ne4iden tekojen lainvastaiseksi se4e4te4miselle itse asiassa lainkaan kriminaliteoreettisia edellytyksie4. Onko niiden kriminalisointi tehokasta ja onko se koherenssissa tekije4noikeusje4rjestelme4n tausta-arvojen kanssa? Vai tulisiko tekije4noikeusje4rjestelme4e4 pe4ivitte4e4 ajantasaiseksi ja pyrkie4 siirtyme4e4n kopioitumisen kriteereiste4 kohti kaupallisen hyf6dynte4misen kriteereite4?

Versio 20. marraskuuta 2012 kello 10.46

Aikaisemman anonyymin kajiojttiran pointti on silte4 osin osuva, ette4 kriminalisointiteoreettisen keskustelun kannalta ei ole kovinkaan olennaista se, menette4e4kf6 alkupere4inen haltija omaisuusere4nse4 kopioinnissa varastamisen tavoin vai ei.Te4rkeinte4 tekije4noikeusrikosta ja -rikkomusta koskevassa keskustelussa olisi keskittye4 tarkastelemaan site4, voivatko kriminalisointiteoreettiset kriminalisoinnin edellytykset te4yttye4 mainittujen lainkohtien osalta. Riippumatta siite4, mite4 oikeushyvie4 tekojen rangaistavuudella onkaan haluttu suojata, kylme4 tosiseikka on se, ettei tiedostojenjakamisen torjuminen kriminalisoimalla ole yksinkertaisesti tehokasta, ainakaan rikkomatta muita kriminalisoinnin edellytyksie4, esim. haittojen ja hyf6tyjen punninnan periaatetta tai esimerkiksi ultima ratio -periaatetta. Lise4ksi ongelmallisena on pidette4ve4 site4, ette4 tekije4noikeusrikkomus tekorikoksena perustuu puhtaasti presumoituun vahingonvaaraan, mutta asiasta tehdyisse4 tutkimuksissa ei yksimielisyyteen ole pe4e4sty edes tiedostojenjakamisen myyntituloihin kohdistuvan vaikutuksen suunnasta.Eli lyhyesti ilmaistuna, keskustelussa pite4isi keskustella nimenomaan siite4, ette4 kun tosiaan kopiointi ei ole varastamista, vaan tekije4noikeusrikos- ja rikkomus on erotettu omiksi rikosnimikkeikseen, onko ne4iden tekojen lainvastaiseksi se4e4te4miselle itse asiassa lainkaan kriminaliteoreettisia edellytyksie4. Onko niiden kriminalisointi tehokasta ja onko se koherenssissa tekije4noikeusje4rjestelme4n tausta-arvojen kanssa? Vai tulisiko tekije4noikeusje4rjestelme4e4 pe4ivitte4e4 ajantasaiseksi ja pyrkie4 siirtyme4e4n kopioitumisen kriteereiste4 kohti kaupallisen hyf6dynte4misen kriteereite4?

Henkilökohtaiset työkalut
Nimiavaruudet

Kirjoitusjärjestelmät
Toiminnot
Valikko
mode 5w
Työkalut